Zakładanie i rejestracja lądowisk

Patron merytoryczny serwisu: Aviation | legal | tax | bookkeeping | payroll  | outsourcing

Aviation

Kontakt: www.aircamp.pl/AviationLaw

Rejestracja lądowisk i lotnisk – opracowywanie kompleksowej dokumentacji, także kartograficznej, reprezentowanie przed samorządem terytorialnym, PAŻP i ULC. Pełna asysta prawna i administracyjna oraz logistyczna; doradztwo w zakresie utrzymania lądowisk w należytej kondycji, w zakresie sprzętu, hangarów etc. Analiza rentowności i wykonalności procesu inwestycyjnego.

Więcej informacji i kontakt: www.aircamp.pl/AviationLaw