Wypadki samolotów ultralekkich

Patron merytoryczny serwisu: Aviation | legal | tax | bookkeeping | payroll  | outsourcing

Aviation

Kontakt: www.aircamp.pl/AviationLaw

TYP

 

Link do raportu/info PKBWL

 

Rok zdarzenia

ofiary śmiertelne

 

obrażenia: poważne/lekkie/brak

OPIS ZDARZENIA

Topaz KR030

 

Link

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

-/-/-

W dniu 28 czerwca 2021 r. pilot i zarazem właściciel samolotu ultralekkiego Topaz KR030 postanowił wykonać lot rekreacyjny. Właściciel nabył samolot w ostatnim czasie, samolot był nowy a przedmiotowy lot był piątym lotem tego pilota tym samolotem. Około godziny 16:00 czasu lokalnego pilot wystartował wraz z pasażerką z lądowiska „Wola Krakowiańska 1” (lądowisko nie wpisane do ewidencji). W czasie lotu trwającego około 50 minut, pasażerka doznała objawów choroby lokomocyjnej, więc pilot podjął decyzję o niezwłocznym lądowaniu w miejscu startu. Podczas lądowania samolot odbił się od powierzchni drogi startowej po czym opadł na przednie koło. W wyniku zderzenia nastąpiło oderwanie przedniego koła, samolot uderzył dziobem w ziemię a następnie kapotował. Zniszczeniu uległo śmigło, obudowa silnika, przednie podwozie, kadłub w części ogonowej, statecznik pionowy, krawędź natarcia lewego skrzydła oraz elementy zespołu napędowego, drzwi i przednia szyba. Pilot i pasażerka opuścili wrak samodzielnie nie doznając poważnych obrażeń.

3Xtrim 550

 

Link

 

2020

0

 

-/-/-

W dniu 1 sierpnia 2020 r. pilot samolotów ultralekkich wykonywała przelot z lądowiska Jasienna na lotnisko w Łososinie Dolnej (EPNL) na samolocie ultralekkim 3Xtrim 550. Podczas podejścia do lądowania na lotnisku w Łososinie Dolnej wyrównanie do lądowania pilot zakończyła na wysokości około dwóch metrów nad pasem. Aby obniżyć lot pilot oddała drążek sterowy co doprowadziło do uderzenia przednim kołem a następnie podwoziem głównym w pas startowy. Samolot odbił się wykonał kangura i po ponownym przyziemieniu zatrzymał się. Pilot wyłączyła silnik i opuściła kabinę, ponieważ stwierdziła, że nie jest w stanie kierować samolotem podczas kołowania aby zwolnić pas startowy. W trakcie zdarzenia pilot nie odniosła żadnych obrażeń ciała. Twarde i dynamiczne przyziemienie doprowadzło do uszkodzenia przedniej goleni samolotu, przebicia dętki i kontaktu łopaty śmigła z ziemią. Pilot posiadała świadectwo kwalifikacji UACP z ważnym uprawnieniem UAP(L) i aktualne orzeczenie lotniczo-lekarskie. Samolot był ubezpieczony (ważna polisa OC), posiadał niezbędne dokumenty techniczno-eksploatacyjne i był zdatny do lotu.

Tecnam P92 ECHO

 

Link

 

2020

0

 

-/-/2

W dniu 7 czerwca 2020 r. o godz. 12:30 z lądowiska Elbląg (EPEL) wystartował samolot Tecnam P92 ECHO. Jego pilot planował wykonać przelot na lotnisko w Katowicach (EPKM). Zbliżając się do Łodzi, około godziny 15:00, kiedy samolot znajdował się na wysokości około 2200 ft, pilot poczuł szarpnięcie samolotem, usłyszał huk i silnik wyłączył się. Pilot postanowił awaryjnie lądować na pobliskiej łące. Przed przyziemieniem pilot zauważył przebiegający w poprzek rów. Aby przyziemić samolot za rowem ściągnął na siebie drążek sterowy. Samolot wzniósł się na wysokość około 4m, przeleciał nad rowem, ale w wyniku utraty prędkości został przeciągnięty i spadł na ziemię. Pilot i pasażerka nie odnieśli obrażeń. Pilot po wyjściu z kabiny zauważył, że na samolocie brakuje jednej łopaty śmigła. Pilot i kilkunastu mieszkańców z pobliskiej miejscowości przeszukali teren w pobliżu miejsca lądowania, ale łopaty nie znaleziono. Wokół łąki znajdowały się pola z dość wysokim zbożem. Pilot próbował bezskutecznie nawiązać łączność z FIS Warszawa, ale ostatecznie przekazał informację telefonicznie do FIS o wylądowaniu, lecz nie podał, że było to lądowanie awaryjne. Według oświadczenia pilota był bardzo zestresowany i nie był w stanie działać logicznie. W tym samym dniu o godz.16:00, mieszkanka miejscowości Wiązyń Dolny znalazła na swojej działce łopatę śmigła i o tym fakcie powiadomiła Policję. Policja wykonała oględziny miejsca w którym znaleziono łopatę i zabezpieczyła dowody (rys. 1). W związku z odnalezieniem łopaty śmigła, w dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 6:00, Cywilno-Wojskowy Ośrodek Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) uruchomił akcję poszukiwawczą statku powietrznego na obszarze przypuszczalnego miejsca jego upadku. O godz. 10:50 otrzymano informację z Policji o statku powietrznym Tecnam P92 ECHO, który znaleziono w miejscowości Bedoń Wieś na prywatnej posesji (rys. 2), gdzie został przyholowany z pobliskiej łąki, na której lądował awaryjnie. Samolot posiadał uszkodzenia pokazane na rys. 3 i 4.

Aeroprakt 22LS

 

Link

 

2020

 

0

 

-/-/-

W dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 19:45 LMT uczeń-pilot, lat 58, wystartował samolotem Aeroprakt A22 z lądowiska Gostkowo w celu wykonania samodzielnego lotu po trasie wg zadania AIII/6 programu szkolenia do świadectwa kwalifikacji UACP. Planowany czas lotu wynosił 37 min. Na ostatnim odcinku trasy pilot utracił orientację geograficzną i nie potrafił jej odzyskać. Lecąc dłuższy czas ze złym kursem znalazł się ok. 80 km od docelowego lotniska w okolicy Iławy. Wobec zbliżającego się zmierzchu pilot postanowił lądować zapobiegawczo w terenie przygodnym ok. 8 km na południe od Iławy. Instruktor oczekujący na powrót ucznia, który powinien zgłosić się ok. 10 min od ostatniego meldunku pozycyjnego zaczął go wywoływać, ale nie nawiązał z nim łączności. Instruktor wystartował na innym samolocie w celu nawiązania łączności z powietrza. Łączność była bardzo słaba, a w końcu została przerwana. Instruktor powiadomił o zaistniałej sytuacji FIS Gdańsk. Została uruchomiona akcja poszukiwawczo-ratownicza, która została przerwana ok. 21:30 po informacji telefonicznej o bezpiecznym zakończeniu lotu. Według oświadczenia ucznia-pilota, nie utrzymywał on łączności radiowej ze służbami ruchu lotniczego oraz nie posiadał przy sobie telefonu.

Aeroprakt 22LS

 

Link

 

2020

0

 

1/-/-

W dniu 5 lipca 2020 r. w godzinach porannych na lądowisku Zator instruktor prowadził loty szkolne do uzyskania świadectwa kwalifikacji na samolocie ultralekkim Aeroprakt 22LS. Po przygotowaniu naziemnym do zaplanowanych ćwiczeń załoga wykonała przegląd przedlotowy samolotu i próbę silnika, a następnie rozpoczęła loty. Po wykonaniu pięciu lotów (w czasie 38 min) zrealizowane zostało ćwiczenie AI/7 (loty doskonalące po kręgu), które uczeń wykonał poprawnie. Następnie po wykonaniu 4 lotów egzaminacyjnych (ćwiczenie AI/8 w czasie 33 min), instruktor podjął decyzję o dopuszczeniu ucznia do lotów samodzielnych. Uczeń zaakceptował decyzję instruktora. Po zajęciu miejsca w kabinie zapiął pasy bezpieczeństwa, uruchomił silnik, sprawdził łączność i pokołował do pasa w użyciu. Zajął pas i po uzyskaniu zgody instruktora wystartował do pierwszego lotu samodzielnego. Pierwszy lot uczeń wykonał poprawnie. Po zakończonym dobiegu pokołował do progu pasa i przygotował się do drugiego lotu. Po otrzymaniu zgody na start, przesunął dźwignię mocy na maksymalne obroty silnika, zwolnił hamulec i rozpoczął rozbieg. Po kilku sekundach w trakcie rozbiegu samolot zaczął zakręcać w lewo (rys. 3). Uczeń próbował skorygować kierunek rozbiegu wychylając ster kierunku w prawo i równocześnie usłyszał w słuchawkach polecenie wydane przez instruktora „dodaj prawej nogi”. Pomimo wychylonego steru kierunku w prawo samolot nadal zmieniał kierunek zbliżając się do pola kukurydzy graniczącego z lądowiskiem. Uczeń ponownie usłyszał komendę „prawy pedał”. Instruktor nie zdążył wydać polecenia przerwania startu. Po chwili na pełnej mocy samolot wjechał w kukurydzę i po przejechaniu około 30 metrów wpadł do rowu, uderzył w jego skarpę i zatrzymał się (rys. 4). Po zatrzymaniu się samolotu uczeń stwierdził, że silnik przestał pracować, wyłączył więc główny wyłącznik i (pomimo silnego bólu w plecach) samodzielnie opuścił kabinę samolotu. Instruktor udał się na miejsce wypadku, przekazując telefonicznie informację o zdarzeniu do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Uczeń ocenił, że czuje się na tyle dobrze, że postanowił udać się własnym samochodem na SOR. Po przejechaniu kilkuset metrów poczuł się gorzej, zawrócił na lądowisko i wykonał telefon na nr 112 wzywając służby ratunkowe. Na miejsce zdarzenia przybyła Policja i karetka pogotowia. Uczeń i nadzorujący lot instruktor poddali się badaniu alkomatem z wynikiem 0,00 mg/l. Następnie uczeń został przewieziony karetką pogotowia do szpitala, gdzie w trakcie badań stwierdzono u niego uraz kręgosłupa. Po uzgodnieniu z PKBWL samolot przetransportowano do hangaru. Analizując przebieg zdarzenia prowadzący badanie stwierdził, że uczeń zwalniając hamulec przy maksymalnych obrotach silnika, zbyt mocno odciążył przednie koło oraz zbyt późno zareagował na działanie momentu żyroskopowego pochodzącego od zespołu śmigło-silnik. Moment ten spowodował zmianę kierunku w trakcie rozbiegu samolotu, której uczeń nie był w stanie przeciwdziałać. Zbyt duże odciążenie przedniego koła spowodowało, że sterowanie nim było nieskuteczne (zbyt małe obciążenie i koło się ślizgało), a ster kierunku ze względu na małą prędkość samolotu był nieskuteczny. W zaistniałej sytuacji uczeń powinien przerwać start.

Sirius Tl – 3000

 

Link

 

2020

0

 

-/-/1

W dniu 26 maja 2020 r. na lotnisku w Rybniku (EPRG) pilot samolotu ultralekkiego wykonał loty po kręgu i do strefy w celu sprawdzenia samolotu po długim postoju (około 45 dni). W trakcie lotu w strefie na wysokości 3500 ft pilot sprawdził działanie klap (na wszystkich pozycjach) oraz działanie regulatora obrotów śmigła. Po zakończeniu strefy pilot wylądował na kierunku pasa startowego 300°. Po zakończonym dobiegu, kiedy chciał opuścić pas startowy samolot nie reagował na wychylenie steru kierunku. W trakcie kołowania pod hangar pilot sterował samolotem przy użyciu różnicowych hamulców kół . Po opuszczeniu kabiny pilot stwierdził, że nos samolotu znajduje się niżej niż zwykle, a końcówki łopat śmigła są uszkodzone. Pilot niezwłocznie zgłosił zdarzenie do PKBWL. W trakcie zdarzenia pilot nie odniósł żadnych obrażeń ciała.

Topaz KR030

 

Link

 

2020

0

 

-/-/-

W dniu 9 marca 2020 r. samolot ultralekki KR-030 Topaz wykonywał lot fotogrametryczny w przestrzeni kontrolowanej TMA (EPKK) po wschodniej stronie strefy EPR14 – zgodnie ze złożonym planem lotu (rys. 1). Po zakończeniu ósmego szeregu (odcinka projektu) kontroler nakazał pilotowi kontynuowanie lotu w kierunku zachodnim przez około półtorej minuty. Po tym czasie pilot uzyskał zgodę na wykonanie zwrotu na wschód i kontynuowanie zadania. Po zakończeniu dziesiątego szeregu kontroler ponownie polecił pilotowi utrzymywać kurs zachodni, aby zapewnić separację z innym samolotem. Pilot sądził, że tak jak poprzednio lot z kursem zachodnim będzie trwał około półtorej minuty, jednak trwał dłużej. Zbliżając się do strefy ograniczonej EPR14 (Ojcowski Park Narodowy) pilot poinformował kontrolera, że nie posiada zezwolenia na wlot do tej strefy i zapytał jaki manewr ma wykonać, aby tego uniknąć. Kontroler nakazał mu wznoszenie do wysokości 5000 ft (górna granica strefy). W trakcie wznoszenia (przed uzyskaniem nakazanej wysokości), aby uniknąć wlotu w strefę, pilot bez zgody kontrolera wykonał zakręt w kierunku północnym i wykonywał lot równolegle do granicy strefy. Kontroler ponownie nakazał pilotowi utrzymywać zachodni kierunek lotu. W trakcie wznoszenia na kierunku zachodnim pilot naruszył strefę EPR14 Polecenia kontrolera były podyktowane koniecznością separowania lotu fotogrametrycznego z lotem samolotu wykonującego północne podejście (STAR) do pasa 25 lotniska (EPKK). Po zdarzeniu pilot kontynuował projekt i po wykonaniu zadania wylądował na lotnisku (EPRZ).

Aeroprakt A 22L

 

Link

 

2020

0

 

-/-/1

W dniu 15 września 2020 r. w godzinach popołudniowych na lądowisko Goczałkowice-Zdrój przybył pilot z zamiarem wykonania lotu rekreacyjnego. Po przygotowaniu samolotu i wykonaniu próby silnika około godziny 17:30 czasu lokalnego pilot pokołował do progu pasa 26 i rozpoczął rozbieg do startu. Po rozpędzeniu samolotu do prędkości około 80 km/h, kiedy próbował oderwać go od ziemi zorientował się, że wolant jest zablokowany. Przerwał start zmniejszając obroty silnika do minimalnych i rozpoczął hamowanie. Pomimo intensywnego hamowania samolot zbyt wolno zmniejszał prędkość. W końcowej fazie dobiegu wytoczył się poza pas startowy, zderzył się z ogrodzeniem znajdującym się na przedłużeniu pasa startowego i zatrzymał się (rys. 3). Po zatrzymaniu się samolotu pilot wyłączył główny wyłącznik zasilania, zamknął kran paliwa i samodzielnie opuścił kabinę samolotu. Po opuszczeniu kabiny samolotu stwierdził, że na wolancie jest założona zawleczka blokady steru głębokości. O zdarzeniu poinformował telefonicznie Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Pilot miał prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa i nie odniósł obrażeń ciała. Samolot posiadał pozwolenie na wykonywanie lotów w terminie ważności i był ubezpieczony (polisa OC). Pilot oświadczył, że przed lotem nie wykonał listy czynności kontrolnych – po zajęciu miejsca w kabinie samolotu i przed zajęciem pasa startowego.

Topaz KR-030

 

Link

 

2020

0

 

-/-/2

W dniu 19 kwietnia 2020 r. po sprawdzeniu prognozy pogody oraz sprawdzeniu samolotu pilot wraz z pasażerem wykonał start do lotu po trasie Cieszkowo Bobrowniki. Lot po trasie wykonano bez uwag. Łączność po trasie była prowadzona z Olsztyn Informacja, a w późniejszym okresie z Warszawa Informacja. Po otrzymaniu informacji o ruchu nad lotniskowym na lądowisku Nieborów-Bobrowniki (lewy krąg i pas w użyciu 07) pilot przystąpił do wykonywania kręgu nad lotniskowego z zamiarem lądowania. Na prostej do lądowania z kierunkiem pasa 07 w konfiguracji do lądowania samolot zderzył się z linią energetyczną średniego napięcia (wysokość ok. 6m) znajdującą się w odległości 170 m od początku drogi startowej 07 po czym zderzył się z ziemią. Pilot i pasażer wyszli z samolotu o własnych siłach bez obrażeń. O wypadku poinformowano Policję oraz PKBWL.

CTLS

 

Link

 

2020

0

 

-/-/1

W dniu 7 lutego 2020 roku na lądowisku Milewo (EPMX) po wykonaniu przeglądu przedlotowego samolotu ultralekkiego CTLS, uruchomieniu oraz podgrzaniu silnika, pilot postanowił wykonać kilka samodzielnych lotów doskonalących po kręgu. W kolejnym trzecim locie po kręgu od startu do przyziemienia pilot wykonał lot bez uwag (film z kamery przemysłowej). Po przyziemieniu na początku drogi startowej z kursem 360⁰ o godzinie 10.56 LMT w trakcie dobiegu pilot przystąpił do wyhamowania samolotu i jego zatrzymania tak jak w lotach poprzednich. Kiedy pilot użył dźwigni ręcznego hamulca hydraulicznego nie doszło do zmniejszenia prędkości i zatrzymania samolotu. Ponieważ powyższa czynność okazała się nieskuteczna, odruchowo z nawyku użył orczyka (wcześniej wykonywał loty na samolotach z hamulcem na orczyku). Skutkiem takiego działania była utrata kierunku w lewo około 30 stopni. Pilot widząc przed sobą przeszkody postanowił zwiększyć moc silnika w celu wyprowadzenia samolotu w prawo na zbliżony kierunek lądowania 36, tym samym chcąc ominąć przeszkody terenowe w postaci młodych drzew sadu owocowego. Działanie pilota okazało się nieskuteczne i dobieg samolotu zakończył się w młodym sadzie (średnica drzewostanu od 20 do 60 milimetrów). Pilot na pokładzie był sam, miał zapięte pasy bezpieczeństwa, samolot opuścił o własnych siłach nie odnosząc żadnych obrażeń. Po zdarzeniu Komisja stwierdziła, że hydrauliczny hamulec podwozia głównego był sprawny.

Pipistrel Taurus 503

 

Link

 

2019

0

 

-/-/-

W dniu 14 września 2019 r. około godziny 12:20 czasu lokalnego do przelotu po trasie wystartował pilot wraz z właścicielem statku powietrznego Pipistrel Taurus 503. Start odbył się z lądowiska w miejscowości Stary Wielisław. Po kilkudziesięciu minutach lotu, na wysokości około 1000 m w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej, pilot postanowił wyłączyć silnik. Dalszy przelot zamierzał wykonać z wykorzystaniem prądów wstępujących (tzw. noszeń termicznych). Po wyłączeniu iskrowników nastąpiło zamknięcie się silnika przy niezahamowanym śmigle. Pilot usłyszał nietypowy hałas. Ocenił, że samolot pozostał w pełni sterowny i podjął decyzję powrotu do miejsca startu. Dolot odbywał się z większym niż zwykle opadaniem, przy niepracującym i wystającym z kadłuba napędzie (rys. 1). Wychodząc na prostą do lądowania na kierunku pasa 33, pilot zauważył, że znajduje się zbyt nisko i nie zdoła dolecieć do lądowiska. Przyziemienie nastąpiło z niedolotem, na zaoranym polu uprawnym. Podczas dobiegu na nierównym podłożu samolot kilkakrotnie podparł się końcówkami skrzydeł i zatrzymał się około 30 m od progu pasa (rys. 2). Pilot posiadał znaczne doświadczenie na podobnym typie statku powietrznego, jego kwalifikacje były odpowiednie do wykonywanego zadania. Nalot ogólny pilota w ostatnich 12 miesiącach wynosił 137 godzin. W wyniku nieprawidłowej i niepełnej sekwencji chowania się napędu, doszło do zablokowania się mechanizmu sterującego i uszkodzenia pokryw napędu oraz do uszkodzenia krawędzi śmigła. Lądowanie w nierównym terenie spowodowało uszkodzenia w rejonie podwozia oraz końcówek skrzydeł. Standardowa, automatyczna sekwencja chowania się napędu obejmuje kolejno: wyłączenie silnika, całkowite zatrzymanie się śmigła, pionowe ustawienie śmigła i schowanie się silnika wraz ze śmigłem do kadłuba. Wprowadzenie zespołu napędowego do wnętrza kadłuba powinno zostać zainicjowane przez sterownik w chwili, kiedy śmigło jest ustawione pionowo (zahamowane). Podczas przeglądu po zdarzeniu nie stwierdzono problemów z siłownikiem mechanicznym – brak widocznych uszkodzeń. Procedura chowania odbywała się normalnie. W ocenie pilota do nieprawidłowej pracy mechanizmu mogło przyczynić się wystąpienie chwilowego problemu z czujnikiem. Przegląd wykonany przez producenta nie potwierdził problemów z czujnikiem, w związku z czym po naprawie samolot został przywrócony do lotów

Aeroprakt A 22

 

Link

 

2019

0

 

-/-/-

W dniu 16 września 2019 r. pilot ze świadectwem kwalifikacji na samoloty ultralekkie wykonywał loty treningowe na lądowisku Zator. Po wykonaniu sześciu kręgów po przyziemieniu samolot odbił się od pasa, pilot próbował zatrzymać wznoszenie, dodał gazu i oddał wolant od siebie. Wskutek wykonania manewru samolot przyziemił na trzy punkty. W wyniku lądowania na trzy punkty uszkodzona została przednia goleń podwozia i nastąpiło zahaczenie śmigłem o ziemię oraz jego uszkodzenie. W związku ze zdarzeniem pilot nie odniósł obrażeń ciała.

Pipistrel Virus

 

Link

 

2019

0

 

-/-/2

W dniu 12.07.19 r. pilot rozpoczął z instruktorem FI (zwanym dalej pilotem bezpieczeństwa) loty zapoznawcze na typie samolotu ultralekkiego Pipistrel Virus SW, na którym wcześniej nie wykonywał lotów. Zakupiony przez osobę prywatną samolot był użytkowany przez firmę w której pilot był prezesem. W tym dniu załoga wykonała 30 lotów w czasie 4 godzin i 48 minut. Kontakt z instruktorem pilot uzyskał od przedstawiciela firmy, która na zlecenie właściciela przygotowała samolot do użytkowania i uzyskania wpisu do ewidencji urządzeń latających Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Następne loty treningowe kontynuowano w dniu 18.07.2019 r., w którym wykonano 26 lotów w czasie 4 godzin 06 minut. W dniu zdarzenia 19 lipca 2019 r. w godzinach porannych na lotnisku Aleksandrowice k. Bielska-Białej (EPBA) załoga w tym samym składzie kontynuowała zaplanowane loty treningowe. Zdaniem pilota bezpieczeństwa w trakcie siódmego lotu po kręgu wzrosła prędkość wiatru w związku z tym zaproponował pilotowi przerwę po tym locie. Kiedy samolot znalazł się na prostej do pasa 27 pilot bezpieczeństwa przejął sterowanie samolotem. W trakcie podejścia do lądowania w fazie wyrównania i wytrzymania nastąpił podmuch wiatru z lewej strony do kierunku lądowania, wzrost wysokości wytrzymania i jednocześnie spadek prędkości samolotu. Pilot bezpieczeństwa nie zatrzymał wzrostu wysokości wytrzymania i spóźnił się z decyzją przejścia na drugi krąg. Za późno zwiększył obroty silnika w wyniku czego o godzinie 9:50 LMT samolot przepadł na prawe skrzydło i twardo przyziemił na prawą goleń podwozia głównego. Na skutek twardego lądowania prawa goleń podwozia złamała się, a samolot zmienił kierunek dobiegu w prawo od osi pasa o koło 130° i zatrzymał się (rys. 2). Instruktor wyłączył iskrowniki, główny wyłącznik zasilania i obaj piloci opuścili kabinę samolotu. W trakcie wypadku załoga nie odniosła żadnych obrażeń ciała. Podczas twardego lądowania samolot uległ znacznym uszkodzeniom (rys. 3). Złamana została prawa goleń podwozia głównego, uszkodzeniu uległa końcówka prawego skrzydła i zniszczone (złamane) zostały łopaty śmigła. Pilot poinformował o zdarzeniu Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Następnie udał się na komisariat policji gdzie zostało wykonane badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,00 mg/l. Pilot bezpieczeństwa przed przybyciem Policji na lotnisko Aleksandrowice oddalił się z miejsca zdarzenia i nie został przebadany na zawartość alkoholu. Telefoniczne próby nawiązania z nim kontaktu okazały się nieskuteczne.

Skyleader 600

 

Link

 

2019

0

 

-/-/1

W dniu 30 listopada 2019 r. na lądowisko w Niegowoniczkach przybył właściciel – pilot samolotu ultralekkiego Skyleader 600, z zamiarem wykonania przelotu w kierunku Rybnika. Po wyhangarowaniu samolotu pilot wykonał jego przegląd przedlotowy i sprawdził prognozę pogody. W prognozie pogody przewidywano wiatr przy ziemi z kierunku 300° wiejący z prędkością 10-15 kt, lokalnie w porywach do 25 kt. Pilot uznał, że pogoda jest odpowiednia do wykonania przelotu. Po uruchomieniu i podgrzaniu silnika pilot pokołował do progu pasa startowego 20. Po zajęciu pasa startowego sprawdził iskrowniki, wysunął klapy startowe i zwiększył obroty silnika na maksymalne. Samolot ruszył i zaczął gwałtownie zakręcać w lewo. Na skutek gwałtownego podmuchu wiatru z prawej strony, samolot przechylił się na lewe skrzydło jednocześnie pochylając się na dziób. Pilot wdepnął pedał hamulca prawego koła, jednak samolot przytarł lewym skrzydłem o trawiastą nawierzchnię pasa startowego i zahaczył o nią śmigłem. Pilot cofnął manetkę gazu na małe obroty i wyłączył silnik. W trakcie zdarzenia uszkodzeniu uległy końcówki łopat śmigła samolotu (rys.). Pilot o zaistniałym zdarzeniu powiadomił telefonicznie PKBWL. Po przetransportowaniu samolotu do hangaru, pilot udał się na policję, gdzie poddał się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,00 mg/l.

Texan Club

 

Link

 

2019

0

 

-/-/2

W dniu 20 października 2019 r. w godzinach popołudniowych z lotniska w Piotrkowie Trybunalskim (EPPT) wystartował do lotu po trasie na lądowisko w Natolinie samolot ultralekki Texan Club. W samolocie znajdował się pilot z podróżnym. Lot był zaplanowany z międzylądowaniem na lądowisku w Konopiskach. Po krótkim postoju w Konopiskach pilot wystartował do drugiego odcinka trasy Konopiska-Natolin. Po około 15 minutowym locie około godziny 16:00 czasu lokalnego (LMT) pilot wykonał trzy okrążenia nad lądowiskiem Natolin w celu określenia sytuacji ruchowej i kierunku wiatru. Podjął decyzję o lądowaniu na kierunku pasa 31 i wykonał drugi zakręt w prawym kręgu do tego pasa. Podejście do lądowania odbywało się pod słońce, co spowodowało, że pilot je źle zaplanował i wylądował na polu obok lądowiska. (Rys. 1). Przyziemienie samolotu nastąpiło na polu obsianym zbożem. Zielony kolor uprawy w połączeniu z pogorszoną widocznością mógł się przyczynić do błędnego wyboru miejsca do lądowania przez pilota (rys. 2). W trakcie lądowania na polu o miękkim podłożu wyłamana została goleń przedniego podwozia, uszkodzeniu uległy osłony silnika i łopaty śmigła zostały złamane. W związku z tym, że pilot i pasażer mieli prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa w trakcie wypadku nie odnieśli żadnych obrażeń ciała i samodzielnie opuścili kabinę samolotu. W wyniku zdarzenia samolot został znacznie uszkodzony.

Virus 912

 

Link

 

2019

0

 

-/-/1

W dniu 15.08.2019 r. pilot wystartował samolotem ultralekkim Virus 912 z „miejsca przystosowanego do startów i lądowań” w Robakowie koło Grudziądza z zamiarem wykonania przelotu na podobne lądowisko w miejscowości Nowęcin koło Łeby. Obydwa lądowiska były znane pilotowi, ponieważ kilkakrotnie w przeszłości wykonywał podobne przeloty. Lądowanie na lądowisku w Nowęcinie na kierunku 25 odbyło się bez następstw. Po krótkim pobycie pilot podjął decyzję o powrocie do Robakowa. W tym celu wykonał wszystkie czynności przedstartowe, dokołował do progu drogi startowej 25, zwracając uwagę na boczny wiatr z południowego kierunku. Po wykonaniu listy kontrolnej pilot rozpoczął rozbieg i przy prędkości uniesienia przedniego koła pociągnął drążek sterowy. Po oderwaniu od drogi startowej pilot oddał drążek sterowy od siebie w celu zabezpieczenia prędkości przed wznoszeniem. Wg relacji pilota w tym momencie nastąpił podmuch powietrza, który przechylił samolot na prawy płat skrzydła. Rotor wiatru był na tyle silny, że pilot zdążył lotką wyprowadzić do lotu poziomego, ale prędkość lotu spadła poniżej ewolucyjnej czego skutkiem było przeciągnięcie. Przednią golenią podwozia pilot zahaczył o trawiasty pas startowy co spowodowało jej złamanie, podparcie się samolotu na kołpaku śmigła i gwałtowne hamowanie.

Virus 912 SW

 

Link

 

2019

 

 

0

 

-/-/1

W dniu 13.08.2019 r. o godzinie 18.15 LMT pilot samolotu ultralekkiego Virus 912 SW o znakach SP-SVIM wykonując loty po kręgu na lotnisku w Bydgoszczy podczas podejścia do lądowania na trawiastą drogę startową na kierunku 29 w fazie wytrzymania popełnił błąd przy przyziemieniu. W wyniku podmuchu wiatru przyziemił z trawersem i przepadnięciem. Samolot złamał przednią goleń podwozia i zakończył dobieg podpierając się kołpakiem śmigła.

Aeroprakt A22LS

 

Link

 

2019

0

 

-/-/1

W dniu 06.08.2019 r. pilot samolotu ultralekkiego Aeroprakt A22LS podczas kołowania pod hangar (po zakończonym locie) najechał na gumowy pachołek umieszczony w dwóch oponach. W wyniku kontaktu śmigła z przeszkodą silnik zatrzymał się, a śmigło statku powietrznego zostało uszkodzone. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał.

Samolot ultralekki VL-3

 

Link

 

2019

 

 

 

 

0

 

-/-/1

W dniu 28.09.2019 r. około godziny 11:15 UTC na lotnisku w Masłowie pilot samolotu VL-3 zajął miejsce w kabinie z zamiarem wykonania lotu. Przed zajęciem miejsca w kabinie pilot nie upewnił się czy na kierunku kołowania nie ma żadnych przeszkód. Po uruchomieniu silnika rozpoczął kołowanie i po około 10 m samolot uderzył śmigłem w lampę oświetlenia drogi kołowania. Pilot wyłączył silnik i po opuszczeniu kabiny stwierdził, że uszkodzone zostało śmigło samolotu oraz lampa oświetlania drogi kołowania (rys. 1, 2). W trakcie zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń ciała. Po zdarzeniu samolot został przetransportowany i zabezpieczony w hangarze Aeroklubu Kieleckiego.

VL-3

 

Link

 

2019

0

 

-/-/1

W dniu 16 czerwca 2019 r. pilot zaplanował wykonanie kilku lotów po kręgu. Po wykonaniu dwóch lądowań na kierunku pasa 30, około godziny 20:00 LMT pilot przystąpił do trzeciego lotu. Do momentu podejścia do lądowania lot przebiegał bez jakichkolwiek problemów. Podczas podejścia do lądowania, na wysokości wyrównania wystąpił nagły podmuch wiatru, pilot nie zdołał opanować samolotu i po dwukrotnym odbiciu się od pasa doprowadził do twardego lądowania. Pilot nie odniósł obrażeń i wyszedł z samolotu o własnych siłach. W wyniku twardego lądowania uszkodzeniu uległy: przednia goleń podwozia, śmigło i dolna osłona silnika (rys. 1). O zdarzeniu pilot niezwłocznie powiadomił dyżurującego członka PKBWL.

3X47 Navigator

 

2019

0

 

-/-/1

Uczeń-pilot samolotów ultralekkich (zwany dalej uczniem), mężczyzna lat 43, nalot ogólny w szkoleniu 12 godzin 37 minut w 82 lotach tym 8 lotów samodzielnych. Posiadał ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie, kartę szkolenia i kontrole niezbędne do wykonania lotu. W dniu 18 lipca 2019 r. został dopuszczony do lotów samodzielnych i wykonał poprawnie dwa loty samodzielne po kręgu. W dniu 19 lipca 2019 r. po lotach sprawdzających z instruktorem uczeń wykonywał kolejne loty samodzielne, zgodnie z programem szkolenia do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich UAP(L). O godzinie 10:47 LMT po szóstym locie pod nadzorem instruktora, uczeń wykonał lądowanie na pasie trawiastym 23 bez fazy wytrzymania na trzy punkty. Po przyziemieniu w końcowej fazie dobiegu nastąpiło zniszczenie felgi przedniego koła a następnie złamanie goleni podwozia. W konsekwencji uszkodzone zostały łopaty śmigła a silnik gwałtownie się zatrzymał (Rys. 1). W trakcie inspekcji pasa startowego po zdarzeniu w odległości około 40 metrów za samolotem znaleziono fragmenty zniszczonej felgi koła przedniego podwozia (Rys. 2). Kolejne fragmenty zniszczonej felgi i łopat śmigła (Rys. 3) znajdowały się około 20 metrów od samolotu. Na odcinku od miejsca destrukcji felgi do miejsca zatrzymania samolotu na trawiastej nawierzchni pasa startowego, widoczne były ślady pozostawione przez przednią goleń podwozia. Zdaniem Komisji przebieg lądowania i przyziemienie samolotu nie wskazywało na silne uderzenie podwoziem o nawierzchnię pasa startowego. Przyziemienie na „trzy punkty” w trakcie tego lądowania mogło jednak przyczynić się do zniszczenia felgi która mogła być osłabiona wcześniejszą eksploatacją samolotu. O zdarzeniu powiadomiono PKBWL i Policję. Policja przeprowadziła alkomatem badanie ucznia i instruktora na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, wynik 0,00 mg/l.

Bristell NG5

 

2019

0

 

-/-/1

Uczeń-pilot samolotów ultralekkich (zwany dalej uczniem), mężczyzna lat 49, nalot ogólny w szkoleniu 61 godzin 51 minut w 316 lotach w tym samodzielnie 7 godzin 25 minut w 15 lotach. Nalot na typie Bristell NG5 około 27 godzin. Posiadał kartę szkolenia, ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie i kontrole niezbędne do wykonania lotu. W dniu 17 lipca 2019 r. uczeń w godzinach przedpołudniowych pod nadzorem instruktora wykonał samodzielny nawigacyjny lot z Bielska po trasie zamkniętej. Następnie miał wykonać kolejny samodzielny przelot po trasie z lądowaniem na innym lotnisku niż lotnisko startu zgodnie z programem szkolenia do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotów ultralekkich UAP(L). Pod nadzorem instruktora sprawdził warunki meteorologiczne, które były odpowiednie do wykonania lotu. Wiatr wiał z kierunku 270° ze średnią prędkością 3 m/s w porywach do 5 m/s. Widzialność wynosiła ponad 10 km, występowały chmury Cumulus o podstawach około 7000 ft AMSL. Uczeń wykonał przygotowanie nawigacyjne do przelotu po trasie: lotnisko Aleksandrowice EPBA na lotnisko Rudniki EPRU z pełnym lądowaniem i powrót na lotnisko startu. Uczeń z instruktorem przygotowali samolot do lotu. Około godziny 13:15 LMT uczeń wystartował na pierwszy odcinek trasy. Lądowanie ucznia w Rudnikach odbyło się pod nadzorem instruktora i przebiegło normalnie. Następnie uczeń wystartował do drugiego odcinka zaplanowanej trasy - powrót na lotnisko startu. W trakcie kiedy uczeń wykonywał lot trasowy na lotnisku w Aleksandrowicach zmieniły się warunki meteorologiczne, prędkość wiatru wzrosła do około 7 m/s a jego kierunek zmienił się o 60° i wiał z kierunku 330°. Po około godzinie lotu uczeń zgłosił wlot w ATZ lotniska Aleksandrowice a następnie wejście w prawy krąg do pasa 27. O godzinie 16:00 LMT uczeń zgłosił prostą i rozpoczął podejście do lądowania. W fazie wytrzymania na skutek bocznego podmuchu wiatru z prawej strony samolot zwiększył wysokość lotu. Uczeń nie reagował na podpowiedzi instruktora, „oddał” drążek sterowy, nastąpiło zderzenie podwozia samolotu z płytą lotniska i odbicie. Po chwili samolot przechylił się na lewe skrzydło, przepadł i uderzył lewym skrzydłem o nawierzchnię lotniska. Nastąpiło przyziemienie, w trakcie którego złamała się goleń prawego podwozia a samolot wykonał obrót o 270° w prawo i zatrzymał się (ilustracja nr 1). Uczeń nie odniósł żadnych obrażeń ciała i samodzielnie opuścił kabinę samolotu. W wyniku lądowania z przepadnięciem w samolocie uszkodzone zostały: prawa goleń podwozia, klapy, lotki, winglety, wyważenie steru wysokości i widelec przedniego podwozia. Uczeń z instruktorem nadzorującym lot zgłosili się na komisariat Policji i poddali się badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, wynik 0,00 mg/l.

Sirius

 

Link

 

2019

0

 

-/-/1

W dniu 17 marca 2019 r. pilot samolotowy z czeskimi uprawnieniami na samoloty ultralekkie przybył na lotnisko w godzinach porannych z zamiarem wykonania kilku lotów treningowych na samolocie, który zakupił około trzech tygodni wcześniej. Samolot zarejestrowany był w Czeskim Nadzorze Lotniczym i posiadał czeskie znaki rejestracji. Pilot po wyprowadzeniu samolotu z hangaru przystąpił do sprawdzenia samolotu, wykonał przegląd, sprawdził zatankowanie i przystąpił do uruchomienia i próby silnika oraz sprawdzenia parametrów pracy silnika i instalacji. Po podgrzaniu silnika wykołował i zajął południową część pasa startowego. Start odbył się na kierunku 30. Faza startu, naboru wysokości oraz lot po kręgu bez uwag. W trakcie podejścia do lądowania w fazie wyrównania, jak wynika z relacji pilota, wystąpił gwałtowny podmuch wiatru z lewej strony i samolot zaczął przemieszczać się na prawy skraj pasa startowego. Pilot nie zdążył zareagować na zaistniałą sytuację i nastąpiło „twarde lądowanie”. W wyniku lądowania najprawdopodobniej na trzy punkty nastąpiło wyłamanie przedniej goleni podwozia, a następnie kapotaż samolotu (rys. 3). W wyniku zdarzenia samolot uległ poważnym uszkodzeniom. Pilot opuścił kabinę o własnych siłach i nie odniósł żadnych obrażeń ciała. O zdarzeniu poinformowane zostały służby ratunkowe oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Policja zbadała pilota na obecność alkoholu z wynikiem 0,00 mg/l oraz sporządziła dokumentację z wypadku. Samolot po wykonaniu dokumentacji fotograficznej został usunięty z pasa startowego i zabezpieczony w hangarze. Przedstawiciele PKBWL po przybyciu na miejsce zdarzenia dokonali oględzin miejsca zdarzenia i wraku samolotu. Przeprowadzili rozmowy ze świadkami zdarzenia i pilotem. Zabezpieczona została dokumentacja samolotu oraz wykonana została dokumentacja fotograficzna. Na podstawie oględzin i badania wraku samolotu komisja stwierdziła, że samolot w momencie zdarzenia był sprawny technicznie, posiadał wszelką dokumentację wymaganą przepisami, a także nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych mas określonych w przepisach i instrukcji użytkowania samolotu Na podstawie analizy warunków atmosferycznych stwierdzono, że w dniu wykonywania lotu warunki atmosferyczne były następujące: zachmurzenie 3-4/8 pokrycia nieba o podstawach ok. 3000ft, widzialności powyżej 10 km, wiatr z lewej strony do pasa pod kątem 90° o prędkości do 14 kt z tendencją do wzrostu prędkości wiatru w godzinach popołudniowych.

Letov ST-4 Aztek

 

Link

 

2019

0

 

-/-/2

W dniu 1 sierpnia 2019 r. około godziny 9:35 (LMT) z lądowiska w Kłobucku do przelotu na lądowisko w Konopiskach wystartował samolot Letov ST-4 Aztek. Celem lotu było zapoznanie podróżnego z własnościami lotnymi tego samolotu. Początkowo lot przebiegał prawidłowo, lecz po około 7 minutach, silnik samolotu zaczął pracować nieregularnie. Z początku obroty wahały się w granicach 4 – 6 tys. obr/min, po chwili spadły do poziomu 3 – 5 tys. Obr/min. Takie obroty silnika umożliwiały jeszcze kontynuowanie lotu, jednak kiedy obroty silnika spadły do poziomu 2 – 3 tys. Obr/min, samolot zaczął opadać z prędkością około 2 m/s. Pilot podjął decyzję o wykonaniu lądowania zapobiegawczego w terenie przygodnym. W trakcie lądowania śmigło samolotu uderzyło w wystające z ziemi fragmenty łodyg (niewidocznych z góry) i uległo uszkodzeniu. W trakcie zdarzenia pilot i podróżny nie odnieśli żadnych obrażeń ciała. O zdarzeniu powiadomiono służby ratownicze i PKBWL. Pilot samolotu posiadał uprawnienia niezbędne do wykonania lotu.

TL-96 STAR

 

Link

 

2019

0

 

1/-/-

W dniu 25 maja 2019 r. z lotniska w Kobylnicy (EPPK), pilot samolotu ultralekkiego TL-96 STAR miał wykonać przebazowanie samolotu na lotnisko Kąkolewo (EPPG). Lot miał być wykonany w ramach planowanego festynu lotniczego i obchodów uroczystości 100-lecia Aeroklubu Poznańskiego, na nowo otwartym lotnisku w Kąkolewie. Jednym z punktów programu obchodów miała być „poczta specjalna samolotowa”, którą miał obsłużyć pilot TL-96 STAR-a. Było to pudełko zawierające okolicznościowe przesyłki. Po przybyciu na lotnisko w Kobylnicy o. godz. 07.54 LMT pilot zajął się przygotowaniem samolotu do lotu. Wykonał przegląd przedlotowy, a w „porcie” aeroklubu zgłosił pisemnie wylot do Kąkolewa. Poza tym w kabinie samolotu znalazły się dokumenty lotnicze niezbędne do wykonania przelotu. Na prawym fotelu, pilot umieścił plecak o wymiarach 40 cm x 30 cm x 20 cm i wadze ok. 5 kg. spinając go pasami, aby w tracie lotu się nie przemieszczał. Zdaniem komisji wraz z plecakiem pilot spiął pasami drążek sterowy. Pilot uruchomił silnik samolotu, sprawdził przyrządy i radio, zgłosił drogą radiową zamiar kołowania do pasa 25 i wykołował do punktu oczekiwania przed pasem startowym. Wykonał próbę silnika, a następnie zgłosił gotowość do odlotu i zajął pas startowy 25. Pilot wykonał czynności przedstartowe, prawdopodobnie pomijając sprawdzenie pełnego zakresu swobodnego wychylania się drążka sterowego i rozpoczął rozbieg. Początkowo start przebiegał prawidłowo, przy prędkości ok. 50 km/h pilot uniósł przednie koło i oczekiwał na oderwanie się samolotu od pasa startowego. Przy prędkości ok. 80 km/h samolot oderwał się od ziemi, a pilot starał się rozpędzić samolot W tym momencie pilot zauważył, że nie może swobodnie wypchnąć drążka sterowego i zmniejszyć kąta wznoszenia się samolotu. Używając znacznej siły oddał całkowicie drążek sterowy „od siebie” (na wyciagnięcie ręki) jednak kąt wznoszenia nie zmniejszał się. Pilot przestawił trymer steru wysokości całkowicie do przodu „ciężki na nos” co spowodowało zmniejszenie kąta wznoszenia i oburącz próbował wypchnąć drążek sterowy, aby zmniejszyć kąt wznoszenia. Prędkość postępowa samolotu spadała. Na wysokości ok. 30 m nad ziemią prędkość samolotu zmniejszyła się poniżej minimalnej i samolot zaczął przechylać się w lewo. Wychylenie przez pilota steru kierunku w prawo spowodowało powolne przechylenie się samolotu w prawo z jednoczesnym przepadnięciem samolotu, co doprowadziło do zderzenia z ziemią w konfiguracji płaskiej. Pierwszy kontakt nastąpił prawym skrzydłem, a po zderzeniu samolot obrócił się o około 200° do kierunku lotu i zatrzymał się z lewej strony drogi startowej. Pilot samodzielnie opuścił kabinę samolotu. W trakcie zdarzenia samolot uległ poważnemu uszkodzeniu. Przemieszczenie drążków sterowych widoczne na Rys.4 wynika z występowania w trakcie lotu sił, które zostały przyłożone do lewego drążka sterowego. Z relacji pilota wynika, że pomimo całkowitego wypchnięcia drążka sterowego „od siebie” samolot nie reagował i nadal zwiększał kąt wznoszenia. Zdeformowane elementy napędów steru wysokości umieszczone pod fotelami (Rys. 5) wskazują na występowanie dużych sił przyłożonych do lewego drążka sterowego w kierunku „od siebie” przy zablokowanym prawym drążku sterowym pasami prawego fotela (Rys. 6).

CTLS

 

Link

 

2019

0

 

-/-/1

W dniu 2 czerwca 2019 r., od godziny 13:35 LMT pilot wykonywał loty widokowe ze znajomymi. W sumie wykonał cztery takie loty. Wszystkie starty i lądowania odbywały się na wydzielonym terenie prywatnym przystosowanym do startów i lądowań w miejscowości Chudoba k. Głogówka. Do piątego lotu pilot przystąpił przed godziną 15:00 LMT, tym razem lot był wykonywany bez podróżnych. Podczas podejścia do lądowania, pilot zahaczył podwoziem głównym o rosnący na sąsiednim polu rzepak. W wyniku czego nastąpiło dynamiczne wyhamowanie, zaczepiając przednim kółkiem o uprawę samolot wykonał kapotaż (rys. 1). Uszkodzenia samolotu w znacznym stopniu zostały ograniczone przez wysoko rosnący rzepak, który zamortyzował uderzenie. Pilot nie doznając żadnych obrażeń opuścił samolot o własnych siłach. Następnie, przy pomocy własnych środków postawił samolot na koła. W wyniku twardego przyziemienia został aktywowany nadajnik ELT uruchamiając tym samym system alarmowy. Pilot, z uwagi na to, że jest osobą znaną w okolicy i jako jeden z nielicznych posiada samolot, otrzymał telefon ze straży pożarnej z zapytaniem czy wie coś o wypadku lotniczym, ponieważ służby znajdują się w trakcie akcji poszukiwawczej związanej z uruchomieniem nadajnika ELT. Pilot potwierdził, że miał zdarzenie lotnicze oraz, że prawdopodobnie to jego nadajnik wysyła sygnał alarmowy. Nie widząc innej możliwości wyłączenia nadajnika ELT pilot rozkręcił go i wyciągnął baterie. Sygnał alarmowy emitowany przez urządzenie ELT został wyłączony około godziny 17:00 LMT. Następnie pilot rozpoczął ściąganie samolotu do hangaru. W trakcie tych czynności przyjechała jednostka straży pożarnej oraz chwilę później policja. Pilot został przebadany na zawartość alkoholu z wynikiem negatywnym. Do czasu przyjazdu PKBWL samolot został zabezpieczony w hangarze. Po przeprowadzonych oględzinach samolot został zdjęty z dyspozycji Komisji i przekazany właścicielowi.

Topaz KR-30

 

Link

 

2019

0

 

-/-/1

W dniu 7 kwietnia 2019 r. około godziny 12:14 na lotnisku w Krośnie EPKR do lądowania na asfaltowej drodze startowej 11R podchodził samolot KR-30 Topaz. Po prawidłowym przyziemieniu przednia goleń podwozia wpadła w drgania samowzbudne shimmy (rys. 1). Pilot utracił kontrolę nad samolotem w trakcie dobiegu. Samolot zaczął zakręcać w prawo i przy prędkości około 20 km/h wyjechał z pasa startowego na trawiastą część lotniska wyłamując przy tym koło a następnie goleń przedniego podwozia (rys. 2). Ponieważ silnik samolotu nadal pracował, łopaty śmigła po zetknięciu się z ziemią zostały połamane (rys. 3). W wyniku zdarzenia samolot został lekko uszkodzony a pilot nie odniósł żadnych obrażeń ciała.

CTLS

 

Link

 

2019

0

 

-/-/1

W dniu 2 czerwca 2019 r., od godziny 13:35 LMT pilot wykonywał loty widokowe ze znajomymi. W sumie wykonał cztery takie loty. Wszystkie starty i lądowania odbywały się na wydzielonym terenie prywatnym przystosowanym do startów i lądowań w miejscowości Chudoba k. Głogówka. Do piątego lotu pilot przystąpił przed godziną 15:00 LMT, tym razem lot był wykonywany bez podróżnych. Podczas podejścia do lądowania, pilot zahaczył podwoziem głównym o rosnący na sąsiednim polu rzepak. W wyniku czego nastąpiło dynamiczne wyhamowanie, zaczepiając przednim kółkiem o uprawę samolot wykonał kapotaż (rys. 1). Uszkodzenia samolotu w znacznym stopniu zostały ograniczone przez wysoko rosnący rzepak, który zamortyzował uderzenie. Pilot nie doznając żadnych obrażeń opuścił samolot o własnych siłach. Następnie, przy pomocy własnych środków postawił samolot na koła. W wyniku twardego przyziemienia został aktywowany nadajnik ELT uruchamiając tym samym system alarmowy. Pilot, z uwagi na to, że jest osobą znaną w okolicy i jako jeden z nielicznych posiada samolot, otrzymał telefon ze straży pożarnej z zapytaniem czy wie coś o wypadku lotniczym, ponieważ służby znajdują się w trakcie akcji poszukiwawczej związanej z uruchomieniem nadajnika ELT. Pilot potwierdził, że miał zdarzenie lotnicze oraz, że prawdopodobnie to jego nadajnik wysyła sygnał alarmowy. Nie widząc innej możliwości wyłączenia nadajnika ELT pilot rozkręcił go i wyciągnął baterie. Sygnał alarmowy emitowany przez urządzenie ELT został wyłączony około godziny 17:00 LMT. Następnie pilot rozpoczął ściąganie samolotu do hangaru. W trakcie tych czynności przyjechała jednostka straży pożarnej oraz chwilę później policja. Pilot został przebadany na zawartość alkoholu z wynikiem negatywnym. Do czasu przyjazdu PKBWL samolot został zabezpieczony w hangarze. Po przeprowadzonych oględzinach samolot został zdjęty z dyspozycji Komisji i przekazany właścicielowi.